Biochov koz
Chováme stádo plemene hnědá česká koza způsobem a podle pravidel ekologického zemědělství. Kozy jsou pod pravidelným veteri- nárním dohledem. Tradiční přírodní hospodaření v BIO režimu.
Kozí produkty
Produkujeme a prodáváme kvalitní kozí mléko, sýry a syrovátku v bio kvalitě. Denně připravujeme čerstvé kozí mléko a výrobky z kozího mléka. Kozí bio mléko a bio sýry s vysokou nutriční hodnotou a bez pesticidů.
Prodej kůzlat
Prodej jatečných kůzlat i prodej chovných koziček plemene hnědá česká koza. Prodáváme živá kůzlata k chovu nebo kůzlata na maso v bio kvalitě živá popř. již poražená a připravená k dalšímu zpracování.
Ostatní chov
Vedeme také chov selat, jehňat, hus, kachen, slepic a králíků. Nabízíme prodej vajec, králičího masa, selat a jehňat na grill, kachen a hus na pekáč i prasat na zabijačku. Objednejte si hodnotné drůbeží, králičí, vepřové i jehněčí maso v BIO kvalitě.