Kozí biofarma

Naši kozí farmu jsme založili v roce 2005. Chováme stádo plemene hnědá česká koza čítající více než tři desítky zvířat.

Kozy i ostatní zvířata na naší farmě jsou chována ekologicky a krmená tradičním přírodním způsobem bez používání komerčních krmných směsí. Kozy se volně pasou v druhově pestrém porostu, mají volný přístup, jak na pastviny, tak do ustájení. Celý chov je pravidelně sledován a testován veterinárním lékařem.

Celá naše farma hospodaří v bio režimu a její produkty jsou zařazené v bio kvalitě.

Produkujeme a prodáváme ze dvora denně čerstvé :

  • kozí bio mléko,
  • kozí bio syrovátka,
  • kozí bio sýry.

Dále nabízíme k prodeji :

  • chovná kůzlata plemene hnědá česká koza,
  • živá jatečná kůzlata na maso,
  • kůzlata poražená a připravená na další zpracování.

Maso kůzlat je chutí podobné masu jehněčímu ale je méně tučné.

Objednávky masa, mléka a dalších kozích produktů můžete učinit telefonicky na tel. čísle: 602 250 602 nebo osobně v sídle farmy /viz. Kontakty/.